MIMESI

Vrata se pretvore u dvodimenzionalni element koji se stapa s arhitekturom prostora. Uklapa se sa svojom vlastitom bojom ili nestaje u boji zida. Vrata se savršeno integriraju u površinu; šarke su skrivene i omogućuju otvaranje vrata od 180 °.
Minimalistički, funkcionalno i personalizirano.
Mimesi linija, dostupna za gips kartonske i zidane zidove.

Pogledajte katalog: