FUSION

High tech stil. Definirani oblici mat aluminijskog Fusion profila daju svijetlo i poboljšavaju savršeni usklađenost različitih materijala. Elegancija kao rezultat stroge sugestivnosti i smjele kreativnosti. Vrijedna nova koncepcijska i tehnička rješenja.
Beskonačna interpretacija i mogućnosti prilagodbe Fusion linije vrata dostupna je u matu ili sjaju za neke RAL boje.

Pogledajte katalog: