FURNIRANA SOBNA VRATA KLASIČNOG DIZAJNA

DRVENA VRATA ZA INTERIJERE
Elegantna, meka, suštinska. Umjerena i u traganju za oblikom. Dierre drvena vrata govore o vama i vašem stilu, te na prirodan način održavaju onaj magični spoj razvijenih zamisli s toplinom drva.

BIT ELEGANCIJE
Koliko li samo postoji tipova drva, njegovih šara i nijansi, pomoću kojih dajemo izraz svojoj želji za prirodnošću. Želje da ne prikrivamo, nego prikažemo i da se mi prikažemo, otvorimo dom svijetu oko nas, pošto je takav način primaran i najautentičniji izraz nas samih. Kod Dierre drvenih vrata prisutni su prizvuci raznolikih stilskih nadahnuća. Naš dom zadobiva lični dojam i značenje. Prostor postaje onaj idealno zamišljeni, realiziran precizno s pažnjom i senzibilnošću. Ljepota zbori discipliniranim jezikom u kome se materija i oblik međusobno usklađuju; istančan stil zasnovan na reduciranju, usmjeren na suštinu.

BITNI DETALJI
Kvaliteta, stilska i tehnološka inovativnost, obrtničko istraživanje i brižljivost. Kod Dierre drvenih vrata, svaka pojedinost i detalj otkrivaju svojstvenu preciznost izrade, istraživanje neograničenih mogućnosti približavanja i personaliziranja stila, te vrijednost korištenih vrsta drva. Šare i lake nepravilnosti na površini, su onaj dodir koji priroda daje drvu što mu podaruje jedinstvenu i autentičnu draž.