VISUAL

STAKLENA PROTUPOŽARNA VRATA

Protupožarna vrata VISUAL odlikuju velike staklene površine uz protupožarnu zaštitu do visokih 120 minuta, uz sve karakteristike punih protupožarnih vrata. Štok i okvir vrata proizvedeni su od galvaniziranog i bojanog čelika.

Namijenjena su ugradnji u zatvorenim prostorima, u zid od opeke ili betona. Po izboru mogu biti opremljena se nizom dodataka i povezana na vatrodojavni sustav.

Pogledajte katalog: