Tosca

UZ LINEARNO DIZAJNIRANA VRATA ARHITEKTURA JE MAŠTOVITO OPLEMENJENA.

Svestrana tehnika pantografa pretvara vrata u površinu otvorenu za imaginaciju i najrazličitije stilove, od klasičnog do ultramodernog. Putem različitih kompozicija panela, lukova i linija, stvara se efekt posebne originalnosti koja bojanoj površini daje ljepotu: bijela, zelena, svijetloplava, boja bjelokosti ili bilo koja druga RAL boja.

Pogledajte katalog: