Parsifal

DUH PROŠLOG VREMENA, PRESTIŽNI OBLICI I MATERIJALI SPOJENI SU DA NADŽIVE NAŠE VRIJEME.

Profinjeno, precizno izabrano i oblikovano drvo obogaćuje površinu furniranih vrata uz vertikalno orijentirane godove.

Pogledajte katalog: